Team - Oké op School (2024)

in Almere en Lelystad

Trainer

06 22211019

s.prins@okeopschool.nl

Scholen: De Zevensprong, De Kraanvogel, De Caleidoscoop, De Polygoon, De Olijfboom, De Pirouette, Het Zonnewiel, De Verbinding.

Begeleider Jeugdhulp/Sterke Start

06 53325204

f.volphen@okeopschool.nl

Kinderopvang in Almere Stad Oost

Begeleider Jeugdhulp

06 10859472

m.stieltjes@okeopschool.nl

Scholen: De Kraanvogel, Het Meesterwerk, De Optimist, Het Palet, Het Universum

Begeleider Jeugdhulp

06 12698166

t.korenhof@okeopschool.nl

Scholen: Montessori Stad (Almere), De Lispeltuut (Lelystad) en De Kring (Lelystad)

Begeleider Jeugdhulp

06 11326443

d.bouman@okeopschool.nl

Scholen: De Olijfboom, De Polygoon en Het Zonnewiel

Trainer

06 30442898

m.mars@okeopschool.nl

Scholen: Letterland, De Omnibus, De Ontdekking, De Windwijzer, De Achtbaan, De Driemaster, Al Iman.

Trainer

06 34007339

m.voorn@okeopschool.nl

Scholen: De Ontdekking (NEO klassen)

Begeleider Jeugdhulp

06 83144684

c.vlint@okeopschool.nl

Scholen: De Achtbaan, De Driemaster, Het Samenspel

Begeleider Jeugdhulp

06 33037651

ke.devries@okeopschool.nl

Scholen: De Syncope, Het Ichthus, De Achtbaan, Het Samenspel, Al Iman

Begeleider Jeugdhulp

06 82654761

j.wolting@okeopschool.nl

Scholen: Laetare, De Toermalijn en ’t Schrijverke (Lelystad)

Begeleider Jeugdhulp

06 23931153

v.bouland@okeopschool.nl

Scholen: Letterland, De Omnibus, De Ontdekking, De Windwijzer en Vrije School Almere (West)

Begeleider Jeugdhulp

06 23122631

p.deoude@okeopschool.nl

Scholen: De Panta Rhei, De Argonaut, De Digitalis, De Heliotroop, Shri Ganesha

Begeleider Jeugdhulp/Sterke Start

06 13919112

e.nevenzel@okeopschool.nl

Kinderopvang in Almere West

Trainer/ Begeleider Jeugdhulp

06 83331577

m.vanleesten@okeopschool.nl

Scholen: Buitenhout College, Trinitas (VO)

Trainer/ Begeleider Jeugdhulp

06 46344582

h.schippers@okeopschool.nl

Scholen: Oostvaarders College

Begeleider Jeugdhulp/Sterke Start

06 30346673

j.vrossem@okeopschool.nl

Basisschool De Tjasker en kinderopvang in Almere West en Almere Buiten

Trainer

06 83194675

c.maartens@okeopschool.nl

Scholen: De Lettertuin, De Buitenburcht, De Tjasker, De Architect, De Dukdalf, Het Kristal, De Archipel, De Aurora

Begeleider Jeugdhulp (zwangerschapsverlof)

06 13985354

m.gefferie@okeopschool.nl

Scholen: De Albatros, De Buitenburcht, De Lettertuin, De Dukdalf, Het Kristal

Begeleider Jeugdhulp

06 34658058

j.egberts@okeopschool.nl

Scholen: De Archipel, Het Avontuur, Het Drieluik

Begeleider Jeugdhulp

06 51215740

r.veld@okeopschool.nl

Scholen: De Architect, De Bommelstein, Het Kompas, De Egelantier, Het Spectrum

Begeleider Jeugdhulp

06 13642688

r.ahmadi@okeopschool.nl

Scholen: De Kring, Het Taalcentrum PO (Almere)

Begeleider Jeugdhulp/Sterke Start

06 20766226

l.cornelisz@okeopschool.nl

Kinderopvang in Almere Haven, Almere Poort en Almere Hout

Begeleider Jeugdhulp

06 57812174

v.coronel@okeopschool.nl

De Kameleon, De Droomspiegel, De Duinvlinder, De Sterrenschool (De Ruimte), De Odyssee, De Columbusschool, De kleine Wereld, De Zeeraket

Trainer/ Begeleider Jeugdhulp

06 16310475

s.kramer@okeopschool.nl

Scholen: Poort Lyceum, Het Arte, De Meergronden (VO)

Begeleider Jeugdhulp

06 12153212

s.schaap@okeopschool.nl

Scholen: De Compositie, De Flierefluiter, De Klaverweide, De Regenboog

Begeleider Jeugdhulp/Sterke Start

06 83119827

s.vbeelen@okeopschool.nl

Kinderopvang in Almere Haven, Almere Hout en Almere West

Trainer

06 20890075

e.leuven@okeopschool.nl

Scholen: De Verwondering, De Sterrenschool Universum, De Compositie, Het Meesterwerk, De Optimist, Het Palet

Begeleider in opleiding

06 57956214

j.loevesijn@triadevitree.nl

Begeleider Jeugdhulp

06 30002679

e.ramjanam@okeopschool.nl

Scholen: De Droomspiegel, De Kleine Wereld, Sterrenschool de Ruimte, De Zeeraket, De Duinvlinder, De Columbusschool, De Odyssee

Trainer

06 16355613

k.deblok@triadevitree.nl

Scholen: De Droomspiegel, De Duinvlinder, De Odyssee, De Zeeraket, De Klaverweide, De Sterrenzee en De Regenboog

Trainer en Begeleider Jeugdhulp

06 57768223

d.dorland@okeopschool.nl

Scholen: De Kring, De Lispeltuut, Laetare, De Toermalijn, ’t Schrijverke (Lelystad)

Begeleider Jeugdhulp

06 16962652

l.vaneijk@okeopschool.nl

Scholen: De Verwondering, De Verbeelding, Montessori Campus, De Pauw en De Woudreus

Begeleider Jeugdhulp

06 57403765

s.wagenaars@okeopschool.nl

Scholen: De Droomspiegel, De Kleine Wereld, Sterrenschool de Ruimte, De Zeeraket, De Duinvlinder, De Columbusschool, De Odyssee

Begeleider Jeugdhulp

06 30002628

i.honingh@okeopschool.nl

Scholen: De Lettertuin

Begeleider Jeugdhulp

06 51975405

j.koevoet@okeopschool.nl

Scholen: De Ark, De Klaverweide, De Polderhof, De Sterrenzee en De Aquamarijn.

Begeleider Jeugdhulp

06 51470387

b.mulder@okeopschool.nl

Scholen: De Caleidoscoop, De Verbinding en De Zevensprong (Tot de meivakantie 2024)

Begeleider Jeugdhulp

06 57357150

v.granville@okeopschool.nl

Scholen: Het Crescendo, De Lichtboei, De Vuurvogel, Montessori Stad en Montessori Muziekwijk

Trainer/ Begeleider Jeugdhulp

06 19285453

m.bakker@okeopschool.nl

Scholen: Aeres, Trinitas en Baken Lyceum (VO)

Trainer

06 57108061

m.zimmer@okeopschool.nl

Scholen: Sterrenschool De Ruimte, De Columbusschool, De Kleine Wereld, De Ark, De Flierefluiter, De Polderhof, De Aquamarijn en International School Almere (ISA)

Trainer/ Begeleider Jeugdhulp

06 83158377

y.vanzijl@okeopschool.nl

Scholen: Het Taalcentrum VO, De Ichthus, De Kameleon, Panta Rhei, De Digitalis en De Heliotroop

Trainer/Begeleider Jeugdhulp

06 57681499

i.jeths@okeopschool.nl

Scholen: Letterland

Trainer/Begeleider Jeugdhulp

06 51146378

m.wolff@okeopschool.nl

Scholen: Montessori Lyceum Flevoland (MLF), Baken Stad en Echnaton (VO)

Trainer Oké op School

0634363310

i.jones@okeopschool.nl

Scholen: De Albatros, De Bommelstein, Het Kompas, De Kring, Het Avontuur, Het Drieluik, De Egelantier en Het Spectrum

Trainer Oké op School

06-33038499

i.zeilstra@triadevitree.nl

Scholen: De Argonaut, De Achtbaan, De Driemaster, Het Samenspel, Al Iman, De Vrije School Almere, De Syncope

 • Ben je een verwijzer? klik hier
 • Ben je een ouder? klik hier
 • Ben je een leerling? klik hier

Direct naar

 • Ons aanbod
 • Team
 • Over ons
 • Werken bij
 • Actueel
 • Contact

Contact

Oké op School
Het Ruim 2
1319 AX Almere
088 – 1787362
secretariaat@okeopschool.nl

Dit is een product van

Team - Oké op School (2)

Team - Oké op School (3) Team - Oké op School (4)

© Oké op School

 • Disclaimer
 • Privacybeleid
Team - Oké op School (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6057

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.